Kā jau vienmēr, bildēt kucēnus nav īpaši viegli, un tā vien liekas, ka bīgla kucēnu fotografēt ir divtik grūti. Ja pieaugušu bīglu varētu piedabūt sēdēt uz vietas, pateicoties dresūrai vai kādam gardumam, tad uz bīgla kucēnu tas pilnīgi neiedarbojās. Bīgla kucēna lielā aktivitāte spēja sarežģīt fotografēšanas procesu pat divtik. Sarežģījumus radīja arī uzstādītais apgaismojums, bez kura šoreiz nevarēja iztikt, kas nozīmēja, ka bīglam ir jāatrodas īstajā vietā, lai iegūtu kādu labu kadru. Piemēram, bildējot ārā ar dabīgo apgaismojumu, šo faktoru var izslēgt, kas, man pat gribas teikt, ļoti atvieglotu bildēšanas procesu, kā arī vairākkārtīgi samazinātu neizdevušos kadru daudzumu.

Tomēr, neskatoties uz visiem traucējošajiem faktoriem, spēju iegūt arī kādu labu kadru, daži no tiem ir aplūkojami zemāk.

bigls-1 bigls-2 bigls-3 bigls-4 bigls-5 bigls-6