Pabraukt garām Teiču Dabas rezervāta skatu tornim ziemā ir salīdzinoši grūti, īpaši, ja visapkārt ir svaigi uzsnidzis sniegs, kas rada pavisam savādāku noskaņu. Tāpēc arī man noteikti bija jāpiestāj un jācenšas iegūt kādā atmiņā paliekoša bilde.

Skatu tornis atrodas Teiču purva malā, Krustpils novada Atašienes pagasta Kristakrūgā. Ja agrāk šeit atradās bojāts un funkcionāli novecojis skatu tornis, tad no 2013.gada tā vietā stiepjas 27 metru augsts metāla tornis. No tā iespējams aplūkot Teiču purva ainavu un Siksalas ezeru. Tālumā iespējams saskatīt arī Siksalas ciemu.

Šī vieta ir ne tikai pasaules mēroga svarīgs objekts, bet arī iekļauts putniem nozīmīgu vietu, starptautiski nozīmīgu mitrāju un “Natura 2000” teritoriju sarakstos.