36 kilometru attālumā no Jēkabpils atrodas Zasa, kurā 23 hektāru platībā atrodas Zasas muižas parks. Zasas pilsētas un muižas parka nosaukums cēlies 18. gadsimtā no tā īpašnieka Heinriha fon Zasa vārda. Caur parku plūst Zasas upe, kas sākas Salu mežā un ietek mazajā Susejā. Savukārt parka teritorijā ar dzirnavu dambja palīdzību ir izveidota trīs dīķu sistēma ar piecām saliņām, kuras lieliski var aplūkot no augšas. Blakus parkam uz neliela kalniņa ir baznīca, kas uzcelta 1750. gadā. Šī baznīca ir iekļauta Latvijas aizsargājamo pieminekļu sarakstā.  Neskatoties uz to, ka parku aplūkoju agrā pavasarī, kad Zasas upe lielākoties vēl bija aizsalusi un koku zaros vēl nebija nevienas pašas lapiņas, tik un tā Zasas parks spēja aizraut un radīt vēlmi uz šo vietu atgriezties arī citā gadalaikā, īpaši rudenī, kad koku lapas būs ietinuši parku dažādās krāsās. Iesaku ieplānot pietiekoši ilgu laiku parka apskatei, jo pastaigu taciņu parkā netrūkst. Kā arī būs iespēja uzzināt daudz ko jaunu par biškopību, parka tematiskajā takā (turpat iespējams iegādāties arī kādu biškopības produktu). Patīkamu skatīšanos.